Organizacje i inicjatywy działające w Polsce Wybrane organizacje i inicjatywy w Europie
Rodzaj organizacji
Zaznacz wszystko
Inicjatywa nieformalna
Organizacja pozarządowa
Obszary działań
Zaznacz wszystko
Pomoc w znalezieniu pracy
Nauka języka
Pomoc psychologiczna
Pomoc prawna
Warsztaty dla imigrantów
Działania artystyczne
Pomoc w znalezieniu domu
Wolontariat
Wydarzenia kulturalne i towarzyskie
Pomoc rzeczowa
Pomoc medyczna
Pomoc językowa
Zajęcia dla dzieci
Zbiórki rzeczowe
Zbiórki pieniężne
Działania w ośrodkach
Walka z mową nienawiści
Edukacja
Zajęcia sportowe
Zajęcia dla dorosłych
Działania antydyskryminacyjne
Szkolenia zawodowe
Rzecznictwo
Działalność badawcza
Działalność informacyjna
Wsparcie dla nauczycieli
Wsparcie dla kobiet
Ośrodki dla cudzoziemców
nazwa organizacji
Fundacja dla Wolności
kontaktul. Angorska 19/U-1
03-913 Warszawa

tel.: 502 070 701,
534 101 012,
(22) 612 76 18
rodzaj organizacji
Organizacja pozarządowa
obszary działań
Wolontariat, Zajęcia dla dzieci, Działania w ośrodkach, Edukacja, Zajęcia sportowe
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
Fundacja dla Wolności


ul. Angorska 19/U-1
03-913 Warszawa

tel.: 502 070 701,
534 101 012,
(22) 612 76 18
Organizacja pozarządowa Wolontariat, Zajęcia dla dzieci, Działania w ośrodkach, Edukacja, Zajęcia sportowe
nazwa organizacji
Fundacja Dom Pokoju
kontaktul. Władysława Łokietka 5
50-243 Wrocław

tel.: (22) 883 047 310
rodzaj organizacji
Organizacja pozarządowa
obszary działań
Edukacja, Działania antydyskryminacyjne, Wsparcie dla nauczycieli
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
Fundacja Dom Pokoju


ul. Władysława Łokietka 5
50-243 Wrocław

tel.: (22) 883 047 310
Organizacja pozarządowa Edukacja, Działania antydyskryminacyjne, Wsparcie dla nauczycieli
nazwa organizacji
Fundacja EMIC
kontaktul. Legionów 15/1
Toruń

tel.: 798 704 908, 533 014 283
rodzaj organizacji
Organizacja pozarządowa
obszary działań
Pomoc psychologiczna, Pomoc prawna, Pomoc językowa, Działalność informacyjna
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
Fundacja EMIC


ul. Legionów 15/1
Toruń

tel.: 798 704 908, 533 014 283
Organizacja pozarządowa Pomoc psychologiczna, Pomoc prawna, Pomoc językowa, Działalność informacyjna
nazwa organizacji
Fundacja Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej
kontaktSkrytka pocztowa 381
00-950 Warszawa 1

tel.: 796 378 925,
(22) 400 09 12
rodzaj organizacji
Organizacja pozarządowa
obszary działań
Edukacja, Działalność badawcza, Wsparcie dla nauczycieli
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
Fundacja Forum na Rzecz Różnorodności Społecznej


Skrytka pocztowa 381
00-950 Warszawa 1

tel.: 796 378 925,
(22) 400 09 12
Organizacja pozarządowa Edukacja, Działalność badawcza, Wsparcie dla nauczycieli
nazwa organizacji
Fundacja Inna Przestrzeń
kontaktul. Nowy Świat 23/25 lok. 32
00-029 Warszawa

tel.: (22) 299 04 29
rodzaj organizacji
Organizacja pozarządowa
obszary działań
Warsztaty dla imigrantów, Działania artystyczne, Wydarzenia kulturalne i towarzyskie, Edukacja
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
Fundacja Inna Przestrzeń


ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32
00-029 Warszawa

tel.: (22) 299 04 29
Organizacja pozarządowa Warsztaty dla imigrantów, Działania artystyczne, Wydarzenia kulturalne i towarzyskie, Edukacja