Organizacje i inicjatywy działające w Polsce Wybrane organizacje i inicjatywy w Europie
Rodzaj organizacji
Zaznacz wszystko
Inicjatywa nieformalna
Organizacja pozarządowa
Obszary działań
Zaznacz wszystko
Pomoc w znalezieniu pracy
Nauka języka
Pomoc psychologiczna
Pomoc prawna
Warsztaty dla imigrantów
Działania artystyczne
Pomoc w znalezieniu domu
Wolontariat
Wydarzenia kulturalne i towarzyskie
Pomoc rzeczowa
Pomoc medyczna
Pomoc językowa
Zajęcia dla dzieci
Zbiórki rzeczowe
Zbiórki pieniężne
Działania w ośrodkach
Walka z mową nienawiści
Edukacja
Zajęcia sportowe
Zajęcia dla dorosłych
Działania antydyskryminacyjne
Szkolenia zawodowe
Rzecznictwo
Działalność badawcza
Działalność informacyjna
Wsparcie dla nauczycieli
Wsparcie dla kobiet
Ośrodki dla cudzoziemców
nazwa organizacji
Chlebem i Solą
kontakt
rodzaj organizacji
Inicjatywa nieformalna
obszary działań
Działania artystyczne, Wydarzenia kulturalne i towarzyskie, Pomoc rzeczowa, Zbiórki rzeczowe, Walka z mową nienawiści, Działalność informacyjna
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
Chlebem i Solą Inicjatywa nieformalna Działania artystyczne, Wydarzenia kulturalne i towarzyskie, Pomoc rzeczowa, Zbiórki rzeczowe, Walka z mową nienawiści, Działalność informacyjna
nazwa organizacji
Dobrowolki
kontakt

rodzaj organizacji
Inicjatywa nieformalna
obszary działań
Pomoc rzeczowa, Zbiórki rzeczowe, Zbiórki pieniężne
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
Dobrowolki
Inicjatywa nieformalna Pomoc rzeczowa, Zbiórki rzeczowe, Zbiórki pieniężne
nazwa organizacji
Dom Otwarty
kontakt
rodzaj organizacji
Inicjatywa nieformalna
obszary działań
Wydarzenia kulturalne i towarzyskie, Pomoc rzeczowa, Działalność informacyjna
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
Dom Otwarty Inicjatywa nieformalna Wydarzenia kulturalne i towarzyskie, Pomoc rzeczowa, Działalność informacyjna
nazwa organizacji
From Poznan With Love
kontakt

rodzaj organizacji
Inicjatywa nieformalna
obszary działań
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
From Poznan With Love
Inicjatywa nieformalna
nazwa organizacji
Koalicja Wrocław Wita Uchodźców
kontakt
rodzaj organizacji
Inicjatywa nieformalna
obszary działań
Pomoc rzeczowa, Zbiórki rzeczowe, Działalność informacyjna
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
Koalicja Wrocław Wita Uchodźców Inicjatywa nieformalna Pomoc rzeczowa, Zbiórki rzeczowe, Działalność informacyjna