24-02-2018

Warszawa || Dzień Pamięci Ofiar Bezprawnej Deportacji Czeczenów i Inguszy


Organizatorzy i goście spotkania przybliżą historię bezprawnej deportacji Czeczenów i Inguszy dokonanej przez reżim Stalina 23 lutego 1944 roku. Oprócz opowieści o tamtych wydarzeniach z elementami poezji i tańca będzie można posłuchać wspomnień sybiraków oraz spróbować potraw kuchni kaukaskiej.

Więcej informacji: facebook.com/events/1665124310201062/
24-02-2018

Wrocław || Impreza charytatywna dla uchodźców na granicy polsko-białoruskiej


Dochód z imprezy przekazany zostanie uchodźcom starającym się wjechać do Polski przez granicę Brześć-Terespol poprzez organizację Human Constanta. W planach wernisaż wystawy, jedzenie, loteria fantowa i tańce.

Więcej informacji: facebook.com/events/162507344372719
25-02-2018

cała Polska || Rekrutacja nauczycieli do prowadzenia Klubów Dobrej Rozmowy o uchodźcach (do 25 lutego)


Nauczyciele biorą udział w kursie przygotowującym do prowadzenia Klubu i są wspierani przez mentora z ramienia organizacji. Projekt jest skierowany do nauczycieli i nauczycielek uczących w siódmej klasie szkoły podstawowej oraz gimnazjum.

Więcej informacji: migracje.ceo.org.pl/content/opis
28-02-2018

Internet || Konkurs fotograficzny dla młodzieży (do 28 lutego)


Temat konkursu: „Inny?”.

Więcej informacji: pasjazycia.com
03-03-2018

Warszawa || Impreza charytatywna


Dochód zostanie przekazany na rzecz uchodźców i migrantów w Brześciu.

Więcej informacji: facebook.com/events/1941256906127794
04-03-2018

Warszawa / Łódź / Kraków / Gdańsk / Wrocław / Katowice / Poznań / Szczecin / Lublin / Bydgoszcz || Zbiórka pieniędzy na basenach na budowę basenu w Aleppo (25 lutego, 3 i 4 marca)


Akcja „Płyniemy do Aleppo” polega na zgromadzeniu środków na budowę basenu w Aleppo na terenie rekreacyjnym należącym do franciszkaniów.

Więcej informacji: plyniemydoaleppo.pl
04-03-2018

Łódź || Pokaz filmów o tematyce migracyjnej


Pokazane zostaną dwa filmy: „Pokażcie to wszystko światu” i „Ciężar dowodu”.
„Po pokazie zapraszamy do rozmowy o migracji i uchodźstwie, o uchodźcach w Polsce, o naszym własnym kryzysie humanitarnym na wschodniej granicy i o tych wszystkich sprawach związanych z kryzysem migracyjnym, które budzą Państwa niepokój lub wątpliwości”.

Więcej informacji: facebook.com/events/1689885611032144
08-03-2018

Sosnowiec || Studenci dla Jemenu (7-8 marca)


Studenci Uniwersytetu Śląskiego i UNICEF organizują zbiórkę na rzecz głodujących dzieci w Jemenie.

Więcej informacji: facebook.com/events/2004068163251602/, facebook.com/events/1040857316066851/
15-03-2018

Kraków || Warsztaty antydyskryminacyjne dla szkół


Warsztaty przeznaczone są na jedną lub dwie godziny lekcyjne dla uczniów krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia przez: malgorzata.kucharska@mifgash.org.pl Warsztaty są bezpłatne.
Warsztaty prowadzi Fundacja Mifgash.

Więcej informacji: facebook.com/events/183233802446899
21-03-2018

Słupsk || Debata o uchodźcach


Rozmowa z udziałem przedstawicieli Kościoła Katolickiego zajmujących się tematem uchodźców z ramienia Komisji Episkopatu Polski.

Więcej informacji: facebook.com/events/210487616174826
27-03-2018

Toruń || Wystawa zdjęć uchodźców w Polsce i Europie (do 27 marca)


Wystawa składa się ze zdjęć wykonanych na drodze migracyjnej przez Bałkany do Europy Zachodniej oraz w polskich ośrodkach dla cudzoziemców czekających na decyzję o statusie uchodźcy w latach 2015 i 2016.

Więcej informacji: facebook.com/events/103590197126163
11-04-2018

Cała Polska || Zbiórka na "Projekt: Jordania Kim jesteś? O czym marzysz?"


Pomysłodawcy projektu chcą oddać aparaty i kamery w ręce syryjskich dzieci, które mieszkają w jordańskich obozach. Zobaczyć ich rzeczywistość z obu perspektyw – ich i naszej. Usłyszeć kim są i o czym marzą. Dzieci i ich bliscy, którym udało się przeżyć. W Jordanii jest ich ponad pół miliona.

Więcej informacji: zrzutka.pl/9rxynn
12-04-2018

Cała Polska || Wesprzyj Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć!


Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć jest pozarządową organizacją pożytku publicznego założoną w 2002 r. w Krakowie. Głównymi celami jej działalności są: świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej dla osób społecznie marginalizowanych, których prawa i wolności są naruszane oraz rozwój demokracji. CPPHN świadczy bezpłatną pomoc prawną osobom z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminacją, w tym w szczególności cudzoziemcom w procedurze uchodźczej, bezpaństwowcom i cudzoziemskim ofiarom handlu ludźmi.

Więcej informacji: pomagamy.im/CPPHN
05-06-2018

Warszawa || Modlitwa o pokój (cyklicznie do 5 czerwca)


Comiesięczna modlitwa o pokój na świecie i spotkania dot. miejsc, w kórych trwa wojna.

Więcej informacji: facebook.com/events/140915256663787