Organizacje i inicjatywy działające w Polsce Wybrane organizacje i inicjatywy w Europie
Rodzaj organizacji
Zaznacz wszystko
Inicjatywa nieformalna
Organizacja pozarządowa
Obszary działań
Zaznacz wszystko
Pomoc w znalezieniu pracy
Nauka języka
Pomoc psychologiczna
Pomoc prawna
Warsztaty dla imigrantów
Działania artystyczne
Pomoc w znalezieniu domu
Wolontariat
Wydarzenia kulturalne i towarzyskie
Pomoc rzeczowa
Pomoc medyczna
Pomoc językowa
Zajęcia dla dzieci
Zbiórki rzeczowe
Zbiórki pieniężne
Działania w ośrodkach
Walka z mową nienawiści
Edukacja
Zajęcia sportowe
Zajęcia dla dorosłych
Działania antydyskryminacyjne
Szkolenia zawodowe
Rzecznictwo
Działalność badawcza
Działalność informacyjna
Wsparcie dla nauczycieli
Wsparcie dla kobiet
Ośrodki dla cudzoziemców
nazwa organizacji
Ukraiński Dom w Warszawie
kontakt
ul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa

tel.: (22) 258 40 18
rodzaj organizacji
Organizacja pozarządowa
obszary działań
Pomoc w znalezieniu pracy, Pomoc prawna, Wydarzenia kulturalne i towarzyskie
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
Ukraiński Dom w Warszawieul. Zamenhofa 1
00-153 Warszawa

tel.: (22) 258 40 18
Organizacja pozarządowa Pomoc w znalezieniu pracy, Pomoc prawna, Wydarzenia kulturalne i towarzyskie
nazwa organizacji
Witajcie w Krakowie
kontakt


rodzaj organizacji
Inicjatywa nieformalna
obszary działań
Pomoc w znalezieniu domu, Pomoc rzeczowa, Działalność informacyjna
nazwa organizacji kontakt rodzaj organizacji obszary działań
Witajcie w Krakowie

Inicjatywa nieformalna Pomoc w znalezieniu domu, Pomoc rzeczowa, Działalność informacyjna
1 15 16 17