Jakie organizacje mogą Ci pomóc?

Lista polskich organizacji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem mowy nienawiści.
 
 
Otwarta Rzeczpospolita
Interwencje w przypadku przejawów uprzedzeń, mowy nienawiści i dyskryminacji w różnych formach; dokumentacja takich sytuacji. Zgłoszenia poprzez portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Email: otwarta@otwarta.org
 
Fundacja Klamra
Zamalowywanie hejtów na murach, warsztaty dla dzieci i młodzieży, graffiti promujące tolerancję. Email: biuro@klamra.org
 
Humanity in Action Polska
Edukacja na rzecz praw człowieka i kształcenia liderów zmian. Organizacja stworzyła wtyczkę do zgłaszania mowy nienawiści w internecie hejtalert.pl i portal wymiany praktyk w zakresie przeciwdziałania mowie nienawiści uprzedzuprzedzenia.org. Email: poland@humanityinaction.org
 
Hejtstop
Kampania Stowarzyszenia Projekt: Polska pod hasłem „Walka z mową nienawiści”. Stowarzyszenie prowadzi portal służący do zgłaszania mowy nienawiści i zawierający materiały edukacyjne hejtstop.pl. Email: kontakt@hejtstop.pl
 
Stowarzyszenie Nigdy Więcej
Monitoring wydarzeń rasistowskich i ksenofobicznych, działania edukacyjne skierowane do piłkarzy i kibiców. Email: redakcja@nigdywiecej.org
 
Naprawmyto.pl
Zgłoszenia mowy nienawiści w przestrzeni publicznej (kategoria: budynki). Zgłoszenia przyjmują miasta Czerwonak, Dąbrowa Górnicza, Jarocin, Lublin, Łazy, Marki, Mińsk Mazowiecki i Nysa.
 
Koalicja Przeciw Mowie Nienawiści
Koalicja organizacji zajmujących się zwalczaniem mowy nienawiści. Na portalu zamieszczane są informacje o nadchodzących wydarzeniach oraz szkoleniach. Email: kampania@beznienawisci.pl
 
Amnesty International
Działanie na rzecz praw człowieka, w tym także akcje antydyskryminacyjne. Email: amnesty@amnesty.org.pl
 
Projekt Sieć Tolerancji
Prowadzenie badań dotyczących zjawiska mowy nienawiści w Polsce, przygotowywanie narzędzi prawnych umożliwiających pomoc w przypadkach mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści, tworzenie materiałów edukacyjnych. Email: siectolerancji@wiedzalokalna.pl
 
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej
Prowadzą inicjatywę „Nie lajkuję, reaguję! – przeciwdziałanie mowie nienawiści w mediach społecznościowych”, której celem jest opracowanie oraz upowszechnianie narzędzi i metod przeciwdziałania mowie nienawiści w mediach społecznościowych. Email: agorska@ffrs.org.pl
 
Równość.info
Portal gromadzący informacje o kwestiach równościowych.
 
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Centrum prowadzi projekt „Nienawiść. Jestem przeciw!” skierowany do szkół. Stworzyli także kurs internetowy dotyczący mowy nienawiści i prezentujący metody przeciwdziałania jej przejawom: miej oko na nienawiść. Email: malina.janusz@ceo.org.pl
 
Stowarzyszenie Homo Faber
Poradnictwo antydyskryminacyjne, szkolenia antydyskryminacyjne, zgłaszanie mowy nienawiści w przestrzeni publicznej w Lublinie. Email: piotr.skrzypczak@hf.org.pl
 
Nomada Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego
Stowarzyszenie prowadzi warsztaty przeciwko przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz udziela wsparcia osobom doświadczającym przemocy motywowanej uprzedzeniami. Email: nomada@nomada.info.pl
 
Stowarzyszenie 9/12
Stowarzyszenie prowadzące działania zapobiegające dyskryminacji. Email: kontakt@9dwunastych.org
 
Fundacja Afryka Inaczej
Przeciwdziałanie dyskryminacji. Email: info@afryka.org
 
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek
Monitoring i przeciwdziałanie dyskryminacji i mowie nienawiści. Email: centrum@cwii.org.pl
 
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
Rozwijanie i upowszechnianie edukacji antydyskryminacyjnej. Towarzystwo koordynuje prace Koalicji na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, zrzeszającej 58 organizacji. Email: biuro@tea.org.pl
 
Fundacja Dialog Pheniben
Edukacja antydyskryminacyjna; przeciwdziałania mowie nienawiści. Email: biuro@dialogpheniben.pl